Ga naar de inhoud

DES schieten

Activiteiten

Het Catharina Barbara gilde heeft bijzondere banden met de gilden uit de vroegere gemeente Eersel, dit zijn O.L.Vrouwe gilde, Jan Babtist gilde en het Lucia gilde. Na de heroprichting van het St. Jan Baptist gilde uit Duizel (in 1971) was onze toenmalige  koning, Wil van Lierop (van het Gildehuis de Lierhof) te gast bij het 1e koningschieten te Duizel.

Om de onderlinge band tussen de gilden te versterken nam Wil, het initiatief, een wisselschild te schenken, hiermee was het “Gemeenteschieten” geboren. Willem v/d Aalst, Jan Vromans en Jan Peters namen de organisatie voor hun rekening. Elk gilde verzorgt op toerbeurt één wedstrijd, uniek aan de 4 competitie- wedstrijden is, dat zowel met geweer als kruisboog wordt geschoten.

Schutters schieten voor beide onderdelen in 2 disciplines, individueel en korps. Tijdens de eindwedstrijd worden enkele notabelen uit de gemeente uitgenodigd (mede voor sponsoring van 3 aanvullende schilden), zodat elk gilde met trots, gildenzilver, uit de “natie” kon ronddragen.

Het  middagprogramma van de eindwedstrijd omvat zowel het Koning der Koningen schieten, als ook, het door de aanwezige notabelen, onderling schieten voor Vriendenkoning. De nieuwe Vriendenkoning heeft de eer, het prachtige Panken wisselschild aan een gilde naar keuze te schenken.

Een en ander wordt opgefleurd met de vendelgroet en goudgeel uit het vat, dit laatste aangeboden door de Vriendenkoning aan de dorstige schutters. Na de gemeentelijke herindeling wilde men de oude tradities niet doorbreken, en besloot men, de competitie onder de naam DES-schieten voort te zetten (Duizel Eersel Steensel).

©  2012 - 2024    www.schuttersgilde-eersel.nl
Terug naar de inhoud