Ga naar de inhoud

Het St. Catharina & St. Barbara gilde

Onze Gilde

“Verenigd rond de Hoofdman” is een citaat uit het boek “Daor hedde de Guld” uit 1985. Het is de eeuwenoude bestuurlijke vorm die het gilde al vijf eeuwen met succes handhaaft. Reeds op 2 juli 1506 had, de van oorsprong kerkelijke broederschap een altaar in de kerk, gewijd aan Willebrord en de abdij van Echternach. Begonnen als een gilde van “hantboge” is het gilde veel later met het geweer gaan schieten.


De bijnaam van het gilde is “De rijke guld”, dit heeft betrekking op het feit dat het gilde door de eeuwen “mee verstand” haar erfgoed en gelden wist te beleggen en beheren. Al in 1525 ontving het gilde “een mudde rogge” als jaarlijkse erfpacht. Bovendien werd telkens een Hoofdman gekozen met gevoel voor de gemeenschap en verstand van zaken. Inkomsten, uitgaven en statuten staan o.a. beschreven in het oude folioboek van 25 mei 1697 en het “Schulden Namboek van de Gulde van Catrina-martelares en Barbara” uit 1842. In de statuten staat exact omschreven waaraan nieuwe leden moeten voldoen. Zij worden op de 1e zondag van mei of oktober, door de leden met luid handgeklap van goedkeuring, hartelijk binnen het gilde opgenomen.

De ruim 70 gildenbroeders betalen géén lidmaatschap en “buurten”, biljarten en kaarten in de wintermaanden elke 1e dinsdag van de maand in het gildenhuis o
p de Rosheuvel.  Zondagochtend komen de gildenbroeders bijeen om zich te bekwamen in het wip- en kruisboogschieten. Naast het schieten is rond 11 uur de koffie bruin en wordt de week nog eens doorgenomen. Op de Rosheuvel in Eersel heeft het gilde een fraai schietterrein aan de rand van het dorp. Hier zijn diverse jeugdactiviteiten en historische gildentradities samengevoegd tot een harmonisch geheel.

©  2012 - 2023    www.schuttersgilde-eersel.nl
Terug naar de inhoud