Ga naar de inhoud

Historie

Onze Gilde
De overheid van het St. Catharina & St. Barbara Gilde in Eersel in 1927. V.l.n.r.: deken Driek Heesters, deken Simon van der Weegh, deken Koop van der Zanden, Koning Djeup de Haas, hoofdman Nelis van Eekert, vaandrig Jan van de Ven, tamboer Doris van den Broek

In de 11de, 12de eeuw trokken de kruisvaarders richting Jeruzalem eerst onder bescherming van St. Sebastiaan, en later St. Joris. Met de opkomst van de steden, ontstaan ook de eerste schuttersgilden. De kruistochten brachten ook nieuwe, hier onbekende heiligen mee, zoals de maagden, Catharina en Barbara, onze huidige patronessen.

Ook in die 11de eeuw ontstaan de eerst religieuze broederschappen, de oudste zijn: De Lieve Vrouwe broederschappen. Later ontstaan ook een keur aan lekenbroederschappen. Het eerste “tastbare” bewijs van ons Guld is van 1506, waarschijnlijk is, het ontstaan tientallen jaren vroeger.

Begin 16de eeuw verandert er iets in de activiteiten van de broederschappen, ze richten zich meer op ontspanning, ze schaffen wapens aan en gaan wedstrijden houden en “naar de vogel schieten”.  Hier vloeit uit voort dat om de zoveel jaar, op kermismaandag, volgens een vast ritueel, een nieuwe Koning wordt geschoten. Er zijn gilden die om de 2 of 3 jaar schieten, ons guld schoot en schiet, traditioneel iedere 4 jaar.

Deze Brabantse Gouden Eeuw, is een bloeiperiode voor de gilden. Tijdens het hierna volgende Staatse bewind en de Franse tijd, is het een beetje pappen en nat houden. En gedurende de Belgische Opstand die begon in 1830 stokt het hele volksleven.

Tegen 1840 komt het actieve gildenleven, weer goed op gang, de landbouwcrisis van 1885 zorgt weer voor een dip, evenals de Eerste Wereldoorlog. In de jaren twintig en dertig neemt de belangstelling weer toe, het echte herleven komt pas na de Tweede wereldoorlog.

©  2012 - 2024    www.schuttersgilde-eersel.nl
Terug naar de inhoud