Ga naar de inhoud

Teren

Activiteiten

Menigeen denkt bij het horen van de naam, de guld, of zoals ze in Limburg zeggen, ’t schut, aan “teren”. Zeker is, dat er hierbij excessen hebben plaatsgevonden, soms passend in de tijdsgeest, soms als uitlaatklep. Echter, in zijn algemeenheid was, en is het, “functionele” gezelligheid.

De belangrijkste teerdag is die, waarop alle schulden en boetes moeten worden voldaan, momenteel is dat de eerste zondag van Oktober, na het afrekenen wordt op deze dag getrakteerd op bier met suiker.

Een tweede belangrijke teerdag is Kermis maandag, eens in de 4 jaar wordt voor Koning geschoten, in de tussenliggende jaren zijn er prijzen te winnen, sinds kort is er ook een onderlinge wedstrijd tussen gildezusters.

Een terugblik in ons SCHULDEN NAMBOEK, naar 1843, levert zelfs 3 data op, teerdagen waren 25 Mei, 13 Juni en 6 September, op deze laatste dag is sprake van kosten voor “Zuiker” , totaal fl. 0,35.

Ons guld heeft verder een aantal teeravonden in ons Gildehuis, elke eerste dinsdag  van de maanden November tot en met April, deels worden die ingevuld met officiële zaken, zoals pachten van gronden, hoofdmoot is, en blijft echter bovengenoemde gezelligheid.

©  2012 - 2024    www.schuttersgilde-eersel.nl
Terug naar de inhoud